تکمیل فرم در پایین صفحه و پرداخت هزینه استعلام قیمت

محصولات خارجی و مارک دار زیر را می توانید در چهارراه رسولی با قیمت مناسب پیدا کنید. اگر دنبال جنس خاصی هستید ولی داخل فروشگاه ما نیست می توانید از طریق فرمی که در آخر همین صفحه است توضیحات محصول مورد نظر خود را برای کارشناسان خرید دیجی رسولی ارسال نمایید. پس از دریافت سفارش شما توسط دیجی رسولی، با شما تماس گرفته می شود و پس از تایید اقدام می شود و با هماهنگی شما سفارش آماده می شود. پس لطفا تلفن و ایمیل خود را در فرم وارد نمایید.

استعلام قیمت از بازار چهارراه رسولی منوط به پرداخت مبلغ ۱۵ هزار تومان هزینه می باشد. این مبلغ را از 

اینجا پرداخت نمایید.

توجه نمایید درخواست استعلام قیمت تنها در صورت تکمیل فرم زیر و پرداخت هزینه استعلام قیمت صورت خواهد گرفت.