30 هزار تومان تخفیف فقط با عضویت در خبرنامه دیجی رسولی رد کردن